บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด
ผลิตยาและเครื่องสำอาง
เลขที่ 3 ซอยรามคำแหง 199 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
02-517-6259
02-517-6230
ตำแหน่งงานของ บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 26 มีนาคม 2562
     2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทางเคมี 26 มีนาคม 2562
     3. พนักงานจัดส่งสินค้าและเอกสาร 26 มีนาคม 2562
     4. เภสัชกรฝ่ายผลิต 26 มีนาคม 2562
     5. พนักงานบัญชีต้นทุน 26 มีนาคม 2562