บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
นำเข้า จำหน่าย แม่เหล็กอุตสาหกรรม ชั้นนำ จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ผลิต เครื่องชั่ง ระบบชั่งสายพานลำเลียง งาน ระบบ
เลขที่ 27 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-617-1026-28
02-271-2871
ตำแหน่งงานของ บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เลขานุการจัดซื้อ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. Service Engineer 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. วิศวกรขาย Sales Engineer 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานธุรการจัดซื้อ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. Draft Man (ดราฟแมน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. ช่างเชื่อม (โทร. 02-617-1026) 24 กุมภาพันธ์ 2562