บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
นำเข้า จำหน่าย แม่เหล็กอุตสาหกรรม ชั้นนำ จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ผลิต เครื่องชั่ง ระบบชั่งสายพานลำเลียง งาน ระบบ
เลขที่ 27 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-617-1026-28
02-271-2871
ตำแหน่งงานของ บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 19 ธันวาคม 2561
     2. เลขานุการจัดซื้อ 19 ธันวาคม 2561
     3. Service Engineer 19 ธันวาคม 2561
     4. วิศวกรขาย Sales Engineer 19 ธันวาคม 2561
     5. วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล 19 ธันวาคม 2561
     6. พนักงานธุรการจัดซื้อ 19 ธันวาคม 2561
     7. Draft Man (ดราฟแมน) 19 ธันวาคม 2561
     8. ช่างเชื่อม (โทร. 02-617-1026) 19 ธันวาคม 2561