บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
นำเข้า จำหน่าย แม่เหล็กอุตสาหกรรม ชั้นนำ จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ผลิต เครื่องชั่ง ระบบชั่งสายพานลำเลียง งาน ระบบ
เลขที่ 27 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-617-1026-28
02-271-2871
ตำแหน่งงานของ บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     2. เลขานุการจัดซื้อ 26 พฤษภาคม 2562
     3. วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล 26 พฤษภาคม 2562
     4. Service Engineer 26 พฤษภาคม 2562
     5. วิศวกรขาย Sales Engineer 26 พฤษภาคม 2562
     6. วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล 26 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานธุรการจัดซื้อ 26 พฤษภาคม 2562
     8. Draft Man (ดราฟแมน) 26 พฤษภาคม 2562
     9. ช่างโลหะ ด่วน (โทร. 02-617-1026) 26 พฤษภาคม 2562
     10. ช่างเชื่อม (โทร. 02-617-1026) 26 พฤษภาคม 2562