บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
นำเข้า และจำหน่ายสินค้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำกลั่นบริสุทธิ์กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว สารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ชุดทดสอบวิเคราะห์น้ำ เสื้อกาวน์ รวมทั้งออกแบบและรับผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์
248,250,252,254,256 ซอย เอกชัย 64/5 ถนน เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-4166686, 02-4166687
02-4166698
ตำแหน่งงานของ บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างตัดเย็บเสื้อกาวน์ - รับงานไปทำที่บ้าน 26 มิถุนายน 2562
     2. คนงานชาย (สนใจโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 26 มิถุนายน 2562
     3. ธุรการสำนักงานทั่วไป 26 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานรับส่งเอกสาร 26 มิถุนายน 2562
     5. ธุรการคลังสินค้า(ขับรถยนต์ได้) 26 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานประจำห้องแล็บ 26 มิถุนายน 2562
     7. แม่บ้านทำความสะอาด ( สมัครโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 26 มิถุนายน 2562
     8. พนักงานบรรจุน้ำกลั่น ( สมัครงานโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 26 มิถุนายน 2562