บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
นำเข้า และจำหน่ายสินค้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำกลั่นบริสุทธิ์กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว สารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ชุดทดสอบวิเคราะห์น้ำ เสื้อกาวน์ รวมทั้งออกแบบและรับผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์
248,250,252,254,256 ซอย เอกชัย 64/5 ถนน เอกชัย
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-4166686, 02-4166687
02-4166698
ตำแหน่งงานของ บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการประสานงานขาย 24 เมษายน 2562
     2. ช่างตัดเย็บเสื้อกาวน์ - รับงานไปทำที่บ้าน 24 เมษายน 2562
     3. คนงานชาย (สนใจโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 24 เมษายน 2562
     4. ธุรการสำนักงานทั่วไป 24 เมษายน 2562
     5. พนักงานรับส่งเอกสาร 24 เมษายน 2562
     6. พนักงานประจำห้องแล็บ 24 เมษายน 2562
     7. พนักงานประจำห้องแล็บ 24 เมษายน 2562
     8. แม่บ้านทำความสะอาด ( สมัครโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 24 เมษายน 2562
     9. พนักงานบรรจุน้ำกลั่น ( สมัครงานโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 24 เมษายน 2562