บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด
นำเข้า และจำหน่ายสินค้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำกลั่นบริสุทธิ์กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว สารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ชุดทดสอบวิเคราะห์น้ำ เสื้อกาวน์ รวมทั้งออกแบบและรับผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์
248,250,252,254,256 ซอย เอกชัย 64/5 ถนน เอกชัย
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
02-4166686, 02-4166687
02-4166698
ตำแหน่งงานของ บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชีลูกหนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. หัวหน้าแผนกขาย 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานขาย 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ธุรการสำนักงานทั่วไป 19 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานประจำห้องแล็บ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     7. พนักงานประจำห้องแล็บ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     8. แม่บ้านทำความสะอาด ( สมัครโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     9. พนักงานบรรจุน้ำกลั่น ( สมัครงานโทร 02-416-6686, 02-416-6687 ) 19 กุมภาพันธ์ 2562