Oneplus Engineering Co.,Ltd.
นำเข้าจำหน่ายเครื่องจักร
140/16 หมู่ 12 (ถนนกิ่งแก้ว ซอย 9/1) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-7502330, 02-7502665
02-7502662
ตำแหน่งงานของ Oneplus Engineering Co.,Ltd. 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน 20 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องจักร 20 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานขับรถส่งสินค้า 20 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 20 กรกฎาคม 2562
     5. สโตร์/คลังสินค้า 20 กรกฎาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 20 กรกฎาคม 2562