ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
นำเข้าจำหน่ายเครื่องจักร
140/16 หมู่ 12 (ถนนกิ่งแก้ว ซอย 9/1) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-7502330, 02-7502665
02-7502662
ตำแหน่งงานของ ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD. 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งสินค้า 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. สโตร์/คลังสินค้า 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 17 กุมภาพันธ์ 2562