บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าที่ใช้ในการวัดและควบคุมการผลิต

30/43 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-4543727
02-4543728
ตำแหน่งงานของ บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สโตร์ 21 มีนาคม 2562
     2. Sales Representative 21 มีนาคม 2562
     3. Telesales/พนักงานขายประจำสำนักงาน 21 มีนาคม 2562
     4. Technical Engineer 21 มีนาคม 2562