บริษัท ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ จำกัด
ซ่อมเรือเดินสมุทร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เลขที่ 161/71-72 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-745-7750-1
02-393-3162
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ (โทร.02-745-7750-1) 23 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานธุรการ 23 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยวิศวกรทั่วไป (โทร.02-745-7750-1) 23 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานขับรถ 23 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานขับรถ 23 พฤษภาคม 2562
     6. ช่างยนต์ และ ช่างซ่อมบำรุง (โทร.02-745-7750-1) 23 พฤษภาคม 2562