บริษัท ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ จำกัด
ซ่อมเรือเดินสมุทร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เลขที่ 161/71-72 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-745-7750-1
02-393-3162
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. พนักงานธุรการ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ผู้ช่วยวิศวกรทั่วไป 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานขับรถ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานขับรถ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ช่างยนต์ และ ช่างซ่อมบำรุง 24 กุมภาพันธ์ 2562