บริษัท ซี.เอส.เค. เบเวอร์เรจ (2011) จำกัด
ซื้อขายสินค้าและบริการ เป็นตลาดกลางโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
88/8 หมู่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
088-3406888
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.เอส.เค. เบเวอร์เรจ (2011) จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าคลังสินค้า 16 กรกฎาคม 2562
     2. หัวหน้าพนักงานขาย 16 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 16 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานขาย 16 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานจัดส่งสินค้า 16 กรกฎาคม 2562