บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับงานด้านรักษาความปลอดภัยบนถนนพหลโยธินบริษัท รปภ ยามรักษาการณ์ โดยทีมงานที่ประสบการณ์ในด้านบริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านรักษาความปลอดภัย และงานระบบ ISO โดยทีมงาน มีแนวความคิดที่จะพัฒนา งานระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า
ตรงข้ามธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (สะพานควาย)
เลขที่ 4/3 ซอยพหลโยธิน 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คุณสัญญา วังคำแหง โทร. 02-615-7771 , 02-115-0722 , 084-209-6193
0-2115-0722
ตำแหน่งงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน ( Loss Prevention ) 26 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานรักษาความปลอดภัย ( Security Officer ) 26 พฤษภาคม 2562