บริษัท ดีน่า โซลูชั่น จำกัด และในเครือ ดีน่า กรุ๊ป
นายหน้าประกันวินาศภัย ประกันภัยต่าง ๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยขนส่ง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
44/170 เพชรเกษม 69 ถนนเลียบฯ คลองฝั่งเหนือ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
089-9213825, 082-9985001
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีน่า โซลูชั่น จำกัด และในเครือ ดีน่า กรุ๊ป 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับนักศึกษาฝึกงาน สาขา คอมพิวเตอร์ 22 พฤษภาคม 2562
     2. รับนักศึกษาฝึกงาน สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ 22 พฤษภาคม 2562