องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
เป็นธุรกิจไม่แสวงหาผลกำไร NGO
Friends-International (FI) is a social enterprise that works with marginalized urban children and youth, their families and communities, to help them become independent and productive citizens of their country.
FI started Peuan Peuan back in 2005 where we have developed a holistic social integration cycle that is based on individual and community needs to achieve best practice methods directly or in collaboration with partners.
We aim to provide a holistic social service that is:
 SAVING LIVES: All year round, 24/7 the teams go where at-risk children and youth live and work and provide essential services including health care referral, specialized services (drug prevention, HIV care...), emergency support and teach them how to protect themselves.
 BUILDING FUTURES: Every year we support many thousands of children and youth to return to their families, go to school or to find employment. Working with families, we empower them to support themselves, so that they no longer need to send their children to work.
448 soi saen sabai 8, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110
02-391-4781
02-391-4782
ตำแหน่งงานของ องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Social Worker 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ChildSafe Movement Officer 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. Accountant เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 20 กุมภาพันธ์ 2563
     4. เจ้าหน้าที่AdminและCashier 20 กุมภาพันธ์ 2563
     5. เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ (อรัญ สระแก้ว) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ผู้ช่วยโครงการ ChildSafe ( Part Time) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     7. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมอาชีพ (Employment Social Worker) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     8. Youth Sports Coordinator (ผู้ประสานงานเยาวชนกีฬา) 20 กุมภาพันธ์ 2563