บริษัท ดี ที เอ็น คอมเซอร์วิส จำกัด
เป็นธุรกิจหาสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3G 4G ของ ดีแทค เอไอเอส ทรู
57/113 หมู่ 8 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
090-4171079, 093-5636286
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี ที เอ็น คอมเซอร์วิส จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เปลี่ยนแบตเตอรี่​ 07 เมษายน 2563
     2. พนักงานบัญชี​ดูแลเอกสารทั่วไป 07 เมษายน 2563
     3. พนักงานขึ้นเสาสัญญาณโทรศัพท์ และTE 07 เมษายน 2563
     4. RF (DTA) engineer and Driver test engineer 07 เมษายน 2563