บริษัท ณายลอย เบเกอรี่ จำกัด
เป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป อุปกรณ์เบเกอรี่,บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
75/1 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
02-919-5535,02-919-8256
02-919-4252
ตำแหน่งงานของ บริษัท ณายลอย เบเกอรี่ จำกัด 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แคชเชียร์ (ร่มเกล้า) 26 พฤษภาคม 2562
     2. จัดเรียงสินค้า (ร่มเกล้า) 26 พฤษภาคม 2562
     3. สโตร์(ร่มเกล้า) 26 พฤษภาคม 2562
     4. จัดเรียงสินค้า(ร่มเกล้า) 26 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานติดรถส่งสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     6. แพ็คสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานขายสินค้าหน้าร้านและจัดเรียงสินค้า(ศาลายา) 26 พฤษภาคม 2562
     8. แคชเชียร์/จัดเรียง (ศาลายา) 26 พฤษภาคม 2562
     9. สโตร์ (ศาลายา) 26 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ส่งเอกสาร 26 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานแพ็คสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     12. Graphic Design 26 พฤษภาคม 2562
     13. แม่บ้าน 26 พฤษภาคม 2562
     14. ธุรการ/แอดมิน 26 พฤษภาคม 2562
     15. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ส่งเอกสาร 26 พฤษภาคม 2562
     16. สโตร์ (ร่มเกล้า) 26 พฤษภาคม 2562
     17. สโตร์ (พหลโยธิน) 26 พฤษภาคม 2562
     18. พนักงานขายออนไลน์/ตามออเดอร์ 26 พฤษภาคม 2562
     19. แคชเชียร์ (ร่มเกล้า) 26 พฤษภาคม 2562
     20. แคชเชียร์/จัดเรียง (พหลโยธิน) 26 พฤษภาคม 2562
     21. พนักงานจัดของ/ตามออเดอร์ 26 พฤษภาคม 2562