บริษัท ณายลอย เบเกอรี่ จำกัด
เป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป อุปกรณ์เบเกอรี่,บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
75/1 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
02-919-5535,02-919-8256
02-919-4252
ตำแหน่งงานของ บริษัท ณายลอย เบเกอรี่ จำกัด 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แคชเชียร์ (ร่มเกล้า) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. จัดเรียงสินค้า (ร่มเกล้า) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. สโตร์(ร่มเกล้า) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. จัดเรียงสินค้า(ร่มเกล้า) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานติดรถส่งสินค้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. แพ็คสินค้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. พนักงานขายสินค้าหน้าร้านและจัดเรียงสินค้า(ศาลายา) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. แคชเชียร์/จัดเรียง (ศาลายา) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. สโตร์ (ศาลายา) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ส่งเอกสาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. พนักงานแพ็คสินค้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. Graphic Design 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. แม่บ้าน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. ธุรการ/แอดมิน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ส่งเอกสาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. สโตร์ (ร่มเกล้า) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. สโตร์ (พหลโยธิน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. พนักงานขายออนไลน์/ตามออเดอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     19. แคชเชียร์ (ร่มเกล้า) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     20. แคชเชียร์/จัดเรียง (พหลโยธิน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     21. พนักงานจัดของ/ตามออเดอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562