บริษัท ณายลอย เบเกอรี่ จำกัด
เป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป อุปกรณ์เบเกอรี่,บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
75/1 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
02-919-5535,02-919-8256
02-919-4252
ตำแหน่งงานของ บริษัท ณายลอย เบเกอรี่ จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สโตร์(ร่มเกล้า) 19 ธันวาคม 2561
     2. จัดเรียงสินค้า(ร่มเกล้า) 19 ธันวาคม 2561
     3. พนักงานติดรถส่งสินค้า 19 ธันวาคม 2561
     4. แพ็คสินค้า 19 ธันวาคม 2561
     5. พนักงานขายสินค้าหน้าร้านและจัดเรียงสินค้า(ศาลายา) 19 ธันวาคม 2561
     6. แคชเชียร์/จัดเรียง (ศาลายา) 19 ธันวาคม 2561
     7. สโตร์ (ศาลายา) 19 ธันวาคม 2561
     8. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ส่งเอกสาร 19 ธันวาคม 2561
     9. พนักงานแพ็คสินค้า 19 ธันวาคม 2561
     10. Graphic Design 19 ธันวาคม 2561
     11. แม่บ้าน 19 ธันวาคม 2561
     12. ธุรการ/แอดมิน 19 ธันวาคม 2561
     13. พนักงานขับรถส่งสินค้า/ส่งเอกสาร 19 ธันวาคม 2561
     14. สโตร์ (ร่มเกล้า) 19 ธันวาคม 2561
     15. สโตร์ (พหลโยธิน) 19 ธันวาคม 2561
     16. พนักงานขายออนไลน์/ตามออเดอร์ 19 ธันวาคม 2561
     17. แคชเชียร์ (ร่มเกล้า) 19 ธันวาคม 2561
     18. แคชเชียร์/จัดเรียง (พหลโยธิน) 19 ธันวาคม 2561
     19. พนักงานจัดของ/ตามออเดอร์ 19 ธันวาคม 2561