บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตึกสูง คอนโด โรงพยาบาล และก่อสร้าง POWERPLANT EE.solar farm และงานสายส่งแรงสูง ใต้ดิน บนดิน
(ต้องการแรงงานจำนวนมาก)
เลขที่ 14/521 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
061-686-9878,089-777-6090
02-905-5225
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 22 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โครงการโคราช ผู้รับเหมา ก่อฉาบปูกระเบื้อง 21 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างไฟฟ้าคอนโทรลแอร์ ไซท์งาน งานระบบ 21 กรกฎาคม 2562
     3. ผู้รับเหมาทำงานดันท่อลอดHDD Pipe Jacking 21 กรกฎาคม 2562
     4. ธุระการ แอ้ดมิน รีพอท เอกสารไซท์งาน EMC ชายทะเลบางขุนเทียน โรงพยาบาล ผู้สูงอายุ 21 กรกฎาคม 2562
     5. คนขับรถแมคโคเล็ก3ตันคูโบต้า 21 กรกฎาคม 2562
     6. ธุระการ แอ้ดมิน รีพอท เอกสาร ไซท์โคราช 21 กรกฎาคม 2562
     7. สต๊าปโฟร์แมนไฟฟ้าหน้างาน 21 กรกฎาคม 2562
     8. ช่างไฟ เดินท่อ ร้อย สาย ไฟ ภายใน อาคาร 21 กรกฎาคม 2562
     9. ผู้ช่วยช่าง ไฟฟ้า เดินท่อร้อย สาย ในอาคาร 21 กรกฎาคม 2562
     10. คนขับ แมคโค เล็ก PC30คูโบต้า 21 กรกฎาคม 2562
     11. พนักงานขับรถ ปิคอัพ ส่งของ 21 กรกฎาคม 2562
     12. พนักงานขับรถแม็คโคร เล็ก 21 กรกฎาคม 2562
     13. ช่างปูน เข้าแบบ เทปูน แท่นเครื่อง 21 กรกฎาคม 2562
     14. ช่างไฟฟ้า วางท่อร้อยสาย ติดตั้งเสาไฟ 21 กรกฎาคม 2562
     15. แรงงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างไฟ ติดตั้ง 21 กรกฎาคม 2562
     16. ผู้รับเหมา ทำงานดันท่อลอด pipe jacking 21 กรกฎาคม 2562
     17. ช่างไฟฟ้า เดินท่อร้อยสาย ติดตั้งโคมไฟ 21 กรกฎาคม 2562
     18. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กรรมกร งานไฟฟ้า เทปูนตอม่อ 21 กรกฎาคม 2562
     19. ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร 21 กรกฎาคม 2562
     20. FOREMAN ไฟฟ้า 21 กรกฎาคม 2562
     21. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 21 กรกฎาคม 2562
     22. ช่างก่อสร้าง วางท่อใต้ดิน(ดักส์แบ้งค์) 21 กรกฎาคม 2562