บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์ผ่าตัด จัดจำหน่ายในประเทศไทย ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547

18 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-5277545-8 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-5277549
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้