บริษัท เวิลด์เทคเลเซอร์ จำกัด
เชื่อมเลเซอร์
85/70 หมู่ที่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0899265751 / Line ID: panit9988
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวิลด์เทคเลเซอร์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างออกแบบ เขียนแบบ เขียนโปรแกรม 3D (โทร.089-926-5751) 23 กรกฎาคม 2562
     2. ช่าง CNC ด่วน!!!!!! (โทร.089-926-5751) 23 กรกฎาคม 2562
     3. ช่างเชื่อมอาร์กอน ด่วน!!!!!! (โทร.089-926-5751) 23 กรกฎาคม 2562
     4. sale ญี่ปุ่น ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด (งานจิก,งานโมลด์,งานพาร์ท) 23 กรกฎาคม 2562
     5. ช่างเชื่อมเลเซอร์ ด่วน!!!!!! (โทร.089-926-5751) 23 กรกฎาคม 2562