มูลนิธิเด็ก
ดูแล ช่วยเหลือ เลี้ยงดู พัฒนา ให้การศึกษา กับเด็กๆ ที่ประสบปัญหาในสังคม เช่น โดนทำร้าย ขาดสารอาหาร พ่อแม่ทอดทิ้ง
มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซอยกระทุ่มล้ม 18 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
0-2814-1481 ถึง 7
0-2814-0369
ตำแหน่งงานของ มูลนิธิเด็ก 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักสังคมสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก 23 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี 23 พฤษภาคม 2562
     3. พี่เลี้ยงเด็ก บ้านทานตะวัน ด่วน!! 23 พฤษภาคม 2562