บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด
System Integrator, จำหน่าย และให้บริการติดตั้งระบบ Computer, Server และ Network
17,19,21 ซอยประชาอุทิศ 27/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
02-8709600
02-8709620
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT Support (ประจำ Site ลกค้า จตุจักร) 02 เมษายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Executive Sales) 02 เมษายน 2563
     3. Service Engineer 02 เมษายน 2563
     4. System Engineer 02 เมษายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี 02 เมษายน 2563
     6. System Engineer 02 เมษายน 2563
     7. IT Call Center (First Line) 02 เมษายน 2563
     8. IT Support (Second Line) 02 เมษายน 2563