บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
* เป็นบริษัทนำเข้าภลิตภันฑ์ สินค้า มากกว่า 1,000 รายการ
* เป้นเจ้าของลิขสิทธฺ์ผลิตภันฑ์สินค้านำเข้าประเทศไทยมากกว่า 15 รายการ
* รับจัดทำการสำรวจตลาด
* เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค
เลขที่ 40/7 ถนนกุดั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-268945, 083-366-5552
044-268946
ตำแหน่งงานของ บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 มีนาคม 2562
     2. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 26 มีนาคม 2562
     3. พนักงานทั่วไป 26 มีนาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม 2562
     5. Supervisor 26 มีนาคม 2562
     6. พนักงานธุรการ 26 มีนาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่สโตร์ 26 มีนาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 26 มีนาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ประจำบูธ (Event) 26 มีนาคม 2562
     10. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 26 มีนาคม 2562
     11. ผู้จัดการฝึกหัด 26 มีนาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 26 มีนาคม 2562