บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
* เป็นบริษัทนำเข้าภลิตภันฑ์ สินค้า มากกว่า 1,000 รายการ
* เป้นเจ้าของลิขสิทธฺ์ผลิตภันฑ์สินค้านำเข้าประเทศไทยมากกว่า 15 รายการ
* รับจัดทำการสำรวจตลาด
* เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค
เลขที่ 40/7 ถนนกุดั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-268945, 088-095-6999
044-268946
ตำแหน่งงานของ บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 18 กุมภาพันธ์ 2563
     4. Supervisor 18 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ผู้จัดการฝึกหัด 18 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานขาย 18 กุมภาพันธ์ 2563
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พนักงานธุรการ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     10. เจ้าหน้าที่สโตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     11. เจ้าหน้าที่ประจำบูธ (Event) 18 กุมภาพันธ์ 2563
     12. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     13. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 18 กุมภาพันธ์ 2563