บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด
* เป็นบริษัทนำเข้าภลิตภันฑ์ สินค้า มากกว่า 1,000 รายการ
* เป้นเจ้าของลิขสิทธฺ์ผลิตภันฑ์สินค้านำเข้าประเทศไทยมากกว่า 15 รายการ
* รับจัดทำการสำรวจตลาด
* เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค
เลขที่ 40/7 ถนนกุดั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-268945, 083-366-5552
044-268946
ตำแหน่งงานของ บริษัท 123 เพอร์เฟค จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย 21 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 21 กรกฎาคม 2562
     3. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 21 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานทั่วไป 21 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2562
     6. Supervisor 21 กรกฎาคม 2562
     7. พนักงานธุรการ 21 กรกฎาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่สโตร์ 21 กรกฎาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 21 กรกฎาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ประจำบูธ (Event) 21 กรกฎาคม 2562
     11. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 21 กรกฎาคม 2562
     12. ผู้จัดการฝึกหัด 21 กรกฎาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี 21 กรกฎาคม 2562