บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด
ดำเนินงานมากว่า 20 ปี เป็นโรงพิมพ์ ผู้ผลิต แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (คอมพิวเตอร์ฟอร์ม) ครบวงจร งานพิมพ์บัตรพลาสติก ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยช่างพิมพ์ที่ชำนาญงาน
77/74 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 19 ดี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
02-440-0281-5 ต่อ 117
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการฝ่ายขาย 18 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานขายสติ็กเกอร์ ( ด่วน ) 18 มิถุนายน 2562
     3. พนักงาน ArtWork (ด่วน) 18 มิถุนายน 2562