บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำหน่ายและติดตั้งตู้เติมเงินมือถือออนไลน์
จำหน่ายและติดตั้งระบบจอดรถอัตโนมัติ
เลขที่ 30 ซอยลาซาล 51 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-399-0923
02-383-8872
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ 21 มีนาคม 2562
     2. ช่างเทคนิค 21 มีนาคม 2562
     3. ช่างเทคนิค 21 มีนาคม 2562
     4. Sale Engineer 21 มีนาคม 2562
     5. Firmware Engineer 21 มีนาคม 2562
     6. Back-end Programmer 21 มีนาคม 2562
     7. Front-End Programmer 21 มีนาคม 2562
     8. พนักงานบัญชี 21 มีนาคม 2562
     9. ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า 21 มีนาคม 2562
     10. ช่างผสมสี 21 มีนาคม 2562
     11. ช่างสี 21 มีนาคม 2562