บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำหน่ายและติดตั้งตู้เติมเงินมือถือออนไลน์
จำหน่ายและติดตั้งระบบจอดรถอัตโนมัติ
เลขที่ 30 ซอยลาซาล 51 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-399-0923
02-383-8872
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ 19 มิถุนายน 2562
     2. ช่างเทคนิค 19 มิถุนายน 2562
     3. ช่างเทคนิค 19 มิถุนายน 2562
     4. Sale Engineer 19 มิถุนายน 2562
     5. Firmware Engineer 19 มิถุนายน 2562
     6. Back-end Programmer 19 มิถุนายน 2562
     7. Front-End Programmer 19 มิถุนายน 2562
     8. พนักงานบัญชี 19 มิถุนายน 2562
     9. ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า 19 มิถุนายน 2562
     10. ช่างผสมสี 19 มิถุนายน 2562
     11. ช่างสี 19 มิถุนายน 2562