บริษัทสหเจริญทรัพย์ การก่อสร้าง 2003 จำกัด
เป็นบริษัทก่อสร้างชลบุรีรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเเละรับเหมาก่อสร้างโรงงานจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
286/7 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
081-945-9091
0-3876-1397
ตำแหน่งงานของ บริษัทสหเจริญทรัพย์ การก่อสร้าง 2003 จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ 26 พฤษภาคม 2562
     2. วิศวกรก่อสร้าง / วิศวกรโยธา 26 พฤษภาคม 2562
     3. โฟร์แมน 26 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 26 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 26 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 26 พฤษภาคม 2562