บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
- ผลิตและจัดจำหน่าย ขายส่งและปลีก อุปกรณ์ด้านแสงสว่าง ,ประหยัดพลังงาน
- LED Lighting ,Solarcell Lighting ,Solar Roof ,
- โคมเพิ่มแสง,โคมประหยัดพลังงาน,
- พร้อมรับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า

อาคาร 38 เลขที่ 6/2 หมู่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5842557, 093-9787640
02-5833937
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิค 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ฝ่ายบุคคล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานขาย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. เลขานุการ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. ธุรการ-บัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. พนักงานขับรถส่งสินค้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. พนักงานขาย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. ธุรการ-สโตร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. พนักงานส่งเอกสาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. ฝ่ายผลิต ,แม่บ้าน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. ผู้แทนขายประจำภูมิภาค 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. พนักงานขับรถผู้บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. ธุรการ-คอมพิวเตอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. ประสานงานฝ่ายขาย 24 กุมภาพันธ์ 2562