บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
- ผลิตและจัดจำหน่าย ขายส่งและปลีก อุปกรณ์ด้านแสงสว่าง ,ประหยัดพลังงาน
- LED Lighting ,Solarcell Lighting ,Solar Roof ,
- โคมเพิ่มแสง,โคมประหยัดพลังงาน,
- พร้อมรับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า

อาคาร 38 เลขที่ 6/2 หมู่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5842557, 093-9787640
02-5833937
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิค 26 เมษายน 2562
     2. ฝ่ายบุคคล 26 เมษายน 2562
     3. พนักงานขาย 26 เมษายน 2562
     4. เลขานุการ 26 เมษายน 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการ 26 เมษายน 2562
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด 26 เมษายน 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า 26 เมษายน 2562
     8. ธุรการ-บัญชี 26 เมษายน 2562
     9. พนักงานขับรถส่งสินค้า 26 เมษายน 2562
     10. หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต 26 เมษายน 2562
     11. พนักงานขาย 26 เมษายน 2562
     12. ธุรการ-สโตร์ 26 เมษายน 2562
     13. พนักงานส่งเอกสาร 26 เมษายน 2562
     14. ฝ่ายผลิต ,แม่บ้าน 26 เมษายน 2562
     15. ผู้แทนขายประจำภูมิภาค 26 เมษายน 2562
     16. พนักงานขับรถผู้บริหาร 26 เมษายน 2562
     17. ธุรการ-คอมพิวเตอร์ 26 เมษายน 2562
     18. ประสานงานฝ่ายขาย 26 เมษายน 2562