บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
- ผลิตและจัดจำหน่าย ขายส่งและปลีก อุปกรณ์ด้านแสงสว่าง ,ประหยัดพลังงาน
- LED Lighting ,Solarcell Lighting ,Solar Roof ,
- โคมเพิ่มแสง,โคมประหยัดพลังงาน,
- พร้อมรับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า

อาคาร 38 เลขที่ 6/2 หมู่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5842557, 093-9787640
02-5833937
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิค 18 มิถุนายน 2562
     2. ฝ่ายบุคคล 18 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานขาย 18 มิถุนายน 2562
     4. เลขานุการ 18 มิถุนายน 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการ 18 มิถุนายน 2562
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด 18 มิถุนายน 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า 18 มิถุนายน 2562
     8. ธุรการ-บัญชี 18 มิถุนายน 2562
     9. พนักงานขับรถส่งสินค้า 18 มิถุนายน 2562
     10. หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต 18 มิถุนายน 2562
     11. พนักงานขาย 18 มิถุนายน 2562
     12. ธุรการ-สโตร์ 18 มิถุนายน 2562
     13. พนักงานส่งเอกสาร 18 มิถุนายน 2562
     14. ฝ่ายผลิต ,แม่บ้าน 18 มิถุนายน 2562
     15. ผู้แทนขายประจำภูมิภาค 18 มิถุนายน 2562
     16. พนักงานขับรถผู้บริหาร 18 มิถุนายน 2562
     17. ธุรการ-คอมพิวเตอร์ 18 มิถุนายน 2562
     18. ประสานงานฝ่ายขาย 18 มิถุนายน 2562