บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด
เป็นบริษัทประกอบกิจการให้บริการด้านโฆษณาและการดำเนินงานด้านบริการจัดการในรูปแบบ ออร์แกไนซ์ ทางบริษัทมุ่งเน้นความสำคัญของการทำงานและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองการขยายตัวของธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ทางบริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทเรา
82 หมู่ที่ 6 ถนน กาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่
จังหวัด นนทบุรี 11140
คุณลี่ 095-9584914
ตำแหน่งงานของ บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 21 มีนาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝึกหัด 21 มีนาคม 2562
     3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 21 มีนาคม 2562
     4. PC/BA แนะนำสินค้า 21 มีนาคม 2562
     5. ฝ่ายขาย/ส่งเสริมการขาย 21 มีนาคม 2562
     6. ประชาสัมพันธ์โครงการ 21 มีนาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 21 มีนาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ 21 มีนาคม 2562
     9. PC, BA 21 มีนาคม 2562
     10. ที่ปรึกษาด้านความงาม 21 มีนาคม 2562
     11. ฝ่ายขาย 21 มีนาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่แนะนำแบรนค์ 21 มีนาคม 2562
     13. ธุรการประสานงาน 21 มีนาคม 2562