บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด
จำหน่ายเคมีเกษตร
205 หมู่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
081-6512928
034-322228
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที-สตาร์ อะกริคัลเจอร์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานส่งเสริมการขายเคมีเกษตร 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานฝ่ายผลิต 27 พฤษภาคม 2562