บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ผลิต-จำหน่าย นวัติกรรมก่อสร้าง
184/39 ชั้น 12A อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
083-994-8240
ตำแหน่งงานของ บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. SITE ARCHITECT 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. Project Manager 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. นิติกร 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. FOREMAN ( รับด่วนหลายอัตรา ) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานการตลาด การขาย ( รับสมัครด่วน! หลายอัตรา ) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 25 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ADMIN 25 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พนักงานขับรถ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     10. DRAFT MAN 25 กุมภาพันธ์ 2563
     11. โอเปอเรเตอร์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     12. SITE ENGINEER 25 กุมภาพันธ์ 2563