บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ผลิต-จำหน่าย นวัติกรรมก่อสร้าง
184/39 ชั้น 12A อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0839948240
ตำแหน่งงานของ บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 16 ธันวาคม 2561
     2. นิติกร 16 ธันวาคม 2561
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 ธันวาคม 2561
     4. DRAFT MAN 16 ธันวาคม 2561
     5. SITE ARCHITECT 16 ธันวาคม 2561
     6. Project Manager 16 ธันวาคม 2561
     7. โอเปอเรเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     8. FOREMAN 16 ธันวาคม 2561
     9. พนักงานการตลาดการขาย 16 ธันวาคม 2561
     10. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 16 ธันวาคม 2561
     11. ADMIN 16 ธันวาคม 2561
     12. SITE ENGINEER 16 ธันวาคม 2561