บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ผลิต-จำหน่าย นวัติกรรมก่อสร้าง
184/39 ชั้น 12A อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0839948240
ตำแหน่งงานของ บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. นิติกร 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. DRAFT MAN 17 กุมภาพันธ์ 2562
     5. SITE ARCHITECT 17 กุมภาพันธ์ 2562
     6. Project Manager 17 กุมภาพันธ์ 2562
     7. โอเปอเรเตอร์ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     8. FOREMAN 17 กุมภาพันธ์ 2562
     9. พนักงานการตลาดการขาย 17 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 17 กุมภาพันธ์ 2562
     11. ADMIN 17 กุมภาพันธ์ 2562
     12. SITE ENGINEER 17 กุมภาพันธ์ 2562