ACS Express (Thailand) Co.,Ltd.
ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ทางเรือ
216/22 อาคาร แอ็ล.พี.เอ็น. ชั้น 9 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-2854081
02-2854079
ตำแหน่งงานของ ACS Express (Thailand) Co.,Ltd. 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. CS & Documentation 27 พฤษภาคม 2562
     2. Telemarketing 27 พฤษภาคม 2562
     3. Sales Executive 27 พฤษภาคม 2562