บริษัท อาร์ ที แอนด์ เอ็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด
โบกเกอร์วินาศภัย
18/285 หมู่บ้านเดอะ เมทโทร พระราม 9 ถนนเลียบมอร์เตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-1858553
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาร์ ที แอนด์ เอ็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าประสานงานฝ่ายขาย 20 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 20 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าธุรการ 20 กรกฎาคม 2562