Vie Cosmetic TH
การตลาดและการวางแผนการจัดการ
รับจัดทำสื่อและดูแลด้านภาพลักษณ์แบรนด์ ในรูปแบบงาน Activity Event
Booths
Work shop
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับSponser
ทางบริษัทได้รับมอบหมายหลากหลายแบรนด์
Beauty EVENT
Communication EVENT
CSR EVENT
ONLINE SHOPPING
WORKSHOP EVENT
บริษัทยินดีต้อนรับ คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการการยอมรับทางความคิด Idea และพร้อมที่จะเติบโตร่วมกับทางบริษัท ยินดีต้อนรับผู้ที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์
86/2 ซอยสุขุมวิท89 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 10260
082-6617909
ตำแหน่งงานของ Vie Cosmetic TH 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประชาสัมพันธ์ภายนอก PR 02 เมษายน 2563
     2. Staff event 02 เมษายน 2563
     3. ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายการตลาด 02 เมษายน 2563
     4. การตลาด 02 เมษายน 2563
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการ 02 เมษายน 2563
     6. พนักงานขายPC BA 02 เมษายน 2563
     7. ธุรการ ประสานงาน 02 เมษายน 2563
     8. Beauty Event (PC BA) 02 เมษายน 2563
     9. Staff Event 02 เมษายน 2563
     10. sale maketting 02 เมษายน 2563
     11. ธุรการ 02 เมษายน 2563