บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม

368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-0755151 ต่อ 100, 101, 103
02-0748896-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 33 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 21 มีนาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 21 มีนาคม 2562
     3. หัวหน้าแผนกฝึกอบรม 21 มีนาคม 2562
     4. หัวหน้าแผนกฝายทรัพยากรบุคคล 21 มีนาคม 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 21 มีนาคม 2562
     6. Sales Executive 21 มีนาคม 2562
     7. พนักงานขับรถส่งของ 21 มีนาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด่วน) 21 มีนาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่สายตรวจ แม่บ้าน 21 มีนาคม 2562
     10. ผู้จัดการฝ่ายขาย งานรักษาความปลอดภัย 21 มีนาคม 2562
     11. ผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด 21 มีนาคม 2562
     12. เลขานุการ 21 มีนาคม 2562
     13. Marketing Manager 21 มีนาคม 2562
     14. พนักงานรักษาความสะอาด 21 มีนาคม 2562
     15. ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 21 มีนาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 21 มีนาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเงินเดือน และการเงินรับ 21 มีนาคม 2562
     18. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 21 มีนาคม 2562
     19. เจ้าหน้าที่บัญชี 21 มีนาคม 2562
     20. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 21 มีนาคม 2562
     21. เจ้าหน้าที่ธุรการ 21 มีนาคม 2562
     22. หัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาด 21 มีนาคม 2562
     23. ผู้จัดการเขต ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 21 มีนาคม 2562
     24. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 21 มีนาคม 2562
     25. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ 21 มีนาคม 2562