บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม

368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-0755151 ต่อ 100, 101, 103
02-0748896-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 33 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 21 มกราคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 21 มกราคม 2562
     3. หัวหน้าแผนกฝึกอบรม 21 มกราคม 2562
     4. หัวหน้าแผนกฝายทรัพยากรบุคคล 21 มกราคม 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 21 มกราคม 2562
     6. Sales เจ้าหน้าที่ขายงานด้านการบริการรักษาความสะอาด 21 มกราคม 2562
     7. พนักงานขับรถส่งของ 21 มกราคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด่วน) 21 มกราคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่สายตรวจ แม่บ้าน 21 มกราคม 2562
     10. ผู้จัดการฝ่ายขาย งานรักษาความปลอดภัย 21 มกราคม 2562
     11. ผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด 21 มกราคม 2562
     12. เลขานุการ 21 มกราคม 2562
     13. Marketing Manager 21 มกราคม 2562
     14. พนักงานรักษาความสะอาด 21 มกราคม 2562
     15. ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 21 มกราคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 21 มกราคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเงินเดือน และการเงินรับ 21 มกราคม 2562
     18. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 21 มกราคม 2562
     19. เจ้าหน้าที่บัญชี 21 มกราคม 2562
     20. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 21 มกราคม 2562
     21. เจ้าหน้าที่ธุรการ 21 มกราคม 2562
     22. หัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาด 21 มกราคม 2562
     23. ผู้จัดการเขต ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 21 มกราคม 2562
     24. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 21 มกราคม 2562
     25. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ 21 มกราคม 2562