บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับห้องคลีนรูม

97/1 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
098-8249243
034-433599
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคลังสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี 2 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานธุรการฝ่ายขาย 26 พฤษภาคม 2562
     4. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี 26 พฤษภาคม 2562