บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับห้องคลีนรูม

97/1 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
098-8249243
034-433599
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคลังสินค้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ช่างซ่อมบำรุง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานบัญชี 2 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562