บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่
1811,1813 ซอย จรัญสนิทวงศ์75 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
064-293-3669,064-164-6445,02-433-4755-6
02-880-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างวัดสายตา(ประจำร้าน) 02 กรกฎาคม 2563
     2. ธุรการการตลาด / บัญชี 02 กรกฎาคม 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 02 กรกฎาคม 2563
     4. ช่างวัดสายตา/ขายแว่นตา 02 กรกฎาคม 2563
     5. พนักงานขาย (ต่างด้าว) 02 กรกฎาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 02 กรกฎาคม 2563
     7. พนักงานขาย 02 กรกฎาคม 2563
     8. พนักงานขับรถตู้ 02 กรกฎาคม 2563