บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่
1811,1813 ซอย จรัญสนิทวงศ์75 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
064-164-6445,066-1685642,02-433-4755-6,02-880-2365
02-880-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทำความสะอาด 20 กรกฎาคม 2562
     2. พ่อบ้าน 20 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 20 กรกฎาคม 2562
     4. ธุรการการตลาด / บัญชี 20 กรกฎาคม 2562
     5. แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน 20 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานขาย 20 กรกฎาคม 2562
     7. ช่างวัดสายตา/ขายแว่นตา 20 กรกฎาคม 2562
     8. พนักงานขับรถตู้ 20 กรกฎาคม 2562