บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่
1811,1813 ซอย จรัญสนิทวงศ์75 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
064-293-3669,064-164-6445,02-433-4755-6
02-880-2866
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย (ต่างด้าว) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ธุรการการตลาด / บัญชี 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานขาย 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ช่างวัดสายตา/ขายแว่นตา 26 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานขับรถตู้ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงานทำความสะอาด 26 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พ่อบ้าน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     9. แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน 26 กุมภาพันธ์ 2563