บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อลิอันซ์ อยุธยา เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต
อลิอันซ์ อยุธยา คือหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 บริษัทพันธมิตรที่มีชื่อเสียงอย่าง กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มอลิอันซ์จากประเทศเยอรมนี และ ส่งผลให้ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตระดับโลกและมีความรู้ความชำนาญในตลาดผู้บริโภคไทย
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 และอยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนานกว่า 60ปี
ทุนจดทะเบียนสูงถึง 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อตั้งถึง 400 เท่า
สินทรัพย์รวมสูงถึง 9.8 หมื่นล้านบาท ณ 30 กันยายน 2553
ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 1.6 ล้านกรมธรรม์
หนึ่งในบริษัทพันธมิตรอย่างกลุ่มอลิอันซ์เป็นบริษัทฯ ระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบันชั้นนำให้อยู่ในระดับคงที่แม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ อาทิ S&P เรทติ้ง AA (ณ 7 ก.ย.53) AM Best เรทติ้ง A+ ( ณ 13 เม.ย.53) และ Moody’s เรทติ้ง Aa3 (ณ 22 พ.ย.53)
เลขที่ 408/96-100 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
091-798-7856 Dtac / 087-648-2565 True
02-678-7312
ตำแหน่งงานของ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยประจำสำนักงาน 26 เมษายน 2562
     2. ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต 26 เมษายน 2562
     3. ผู้บริหารตัวแทน(สำหรับตัวแทนต่างบริษัทฯเท่านั้น) 26 เมษายน 2562
     4. ที่ปรึกษาการเงิน 26 เมษายน 2562