บริษัท ซีไอเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
CIF Logistics Thailand is a leading international
freight forwarder and customs clearance company established in 1980 with headquarters in Taipei.

We provide a comprehensive range of logistics services for all cargo transported to and from Thailand throughout the world both by air & sea. We have earned a solid reputation for providing the highest standards of service, quality and safety.

We provide the highest quality and efficient services to our customers through an extensive and reliable worldwide network.


เลขที่ 114 ซอย รามคำแหง 4 (สมานมิตร) ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-3148560
02-3148565
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีไอเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถผู้บริหาร 26 เมษายน 2562
     2. พนักงานบัญชีและการเงิน 26 เมษายน 2562
     3. พนักงานส่งเอกสาร 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานทำงานเอกสารขาเข้า ขาออก (Export Import Document) 26 เมษายน 2562
     5. Sales Executive 26 เมษายน 2562