บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้าน จำหน่าย ให้เช่า เกี่ยวกับรถโฟร์คลิฟ รถยก
รถยกไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและเครื่องทุนแรงที่ใช้ทำงานในที่สูง
1/49 หมู่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
02-1174851
02-1174850
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโรงงาน 16 กรกฎาคม 2562
     2. ธุรการประสานงานช่าง 16 กรกฎาคม 2562
     3. หนักงานบัญชี (Accounting) 16 กรกฎาคม 2562