บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
ตู้ควบคุมไฟฟ้าและรางเดินสายไฟ
เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
02-338-1414-9
02-708-0326-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน) 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 23 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด 23 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานธุรการคลังสินค้าสำเร็จรูป 23 พฤษภาคม 2562
     4. วิศวกรประกันคุณภาพ (ประจำ สาขาบางบ่อ) 23 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี 23 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 23 พฤษภาคม 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ สาขาบางบ่อ) 23 พฤษภาคม 2562
     8. ช่างเขียนแบบ (ประจำ สาขาบางบ่อ) 23 พฤษภาคม 2562