บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
ตู้ควบคุมไฟฟ้าและรางเดินสายไฟ
เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
02-338-1414-9
02-708-0326-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน) 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานควบคุมคุณภาพงานไฟฟ้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. พนักงานสอบเทียบ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. วิศวกรประกันคุณภาพ (ประจำ สาขาบางบ่อ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ สาขาบางบ่อ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. ช่างเขียนแบบ (ประจำ สาขาบางบ่อ) 24 กุมภาพันธ์ 2562