บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
ตู้ควบคุมไฟฟ้าและรางเดินสายไฟ
เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
02-338-1414-9
02-708-0326-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน) 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 26 เมษายน 2562
     2. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด 26 เมษายน 2562
     3. พนักงานธุรการคลังสินค้าสำเร็จรูป 26 เมษายน 2562
     4. วิศวกรประกันคุณภาพ (ประจำ สาขาบางบ่อ) 26 เมษายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี 26 เมษายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 26 เมษายน 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ สาขาบางบ่อ) 26 เมษายน 2562
     8. ช่างเขียนแบบ (ประจำ สาขาบางบ่อ) 26 เมษายน 2562