บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
ตู้ควบคุมไฟฟ้าและรางเดินสายไฟ
เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
02-338-1414-9
02-708-0326-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ IT สาขาบางบ่อ 18 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานควบคุมคุณภาพงานไฟฟ้า (สาขาบางบ่อ) 18 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด (สาขาบางบ่อ) 18 มิถุนายน 2562
     4. ช่างประกอบงานไฟฟ้า/ช่างประกอบงานชิ้นส่วน (สาขาบางบ่อ) 18 มิถุนายน 2562
     5. วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเทคนิคงานไฟฟ้า (สาขาบางบ่อ) 18 มิถุนายน 2562
     6. ช่างเขียนแบบ (สาขาบางบ่อ) 18 มิถุนายน 2562