Expert Media Home
ดำเนินงานเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ การจัดทำเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์ ฯลฯ
22/5 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
097-3023786
-
ตำแหน่งงานของ Expert Media Home 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ดูแลเว็บไซต์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 25 มิถุนายน 2562
     2. ผู้ดูแลเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอล 25 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด/การตลาดออนไลน์/Online Marketing/Social Media Marketing 25 มิถุนายน 2562
     4. Programmer/Graphic Design/Web Programmer/Web Designer 25 มิถุนายน 2562