บริษัท เชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ได้ดำเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ออกแบบ,ติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท จากการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ของทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้บริษัท เชียร์ ซีสเต็ม ฯ ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแห่งวงการผู้ผลิต,ออกแบบ,และงานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป,อุปกรณ์ในการประกอบติดตั้งสำหรับ ห้องเย็น ( cold room ) , ห้องสะอาด ( clean room ) , ห้องแช่แข็ง , ( freezer room ) เป็นต้น เครื่องจักรในการผลิตของทาง เชียร์ ซีสเต็ม ฯ มีความทันสมัยและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
99 หมู่ 3 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-1821181-4
02-1821185
ตำแหน่งงานของ บริษัท เชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างพับสแตนเลส 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     3. โฟร์แมน 26 พฤษภาคม 2562
     4. เลขานุการ 26 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานขาย 26 พฤษภาคม 2562
     6. ช่างเชื่อม /ช่างไฟฟ้า 26 พฤษภาคม 2562
     7. ช่างเครื่องครัว 26 พฤษภาคม 2562
     8. ธุรการฝ่ายขาย 26 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานเขียนแบบ (ด่วน!!!) 26 พฤษภาคม 2562