บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
86/7 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
061-7764971,038-018445
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายสถิติ 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขายประจำบู๊ต 26 พฤษภาคม 2562
     3. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ประจำบู๊ต 26 พฤษภาคม 2562
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบู๊ต 26 พฤษภาคม 2562
     5. ผู้จัดการฝึกหัด 26 พฤษภาคม 2562
     6. Supervisor 26 พฤษภาคม 2562
     7. ผู้ช่วยฝ่าย 26 พฤษภาคม 2562
     8. QA,QC 26 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานทั่วไป 26 พฤษภาคม 2562
     10. Staff training 26 พฤษภาคม 2562