บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
86/7 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
061-7764971,038-018445
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายสถิติ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. พนักงานขายประจำบู๊ต 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ประจำบู๊ต 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบู๊ต 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ผู้จัดการฝึกหัด 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. Supervisor 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. ผู้ช่วยฝ่าย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. QA,QC 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. พนักงานทั่วไป 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. Staff training 24 กุมภาพันธ์ 2562