บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
86/7 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
061-7764971,038-018445
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายสถิติ 19 ธันวาคม 2561
     2. พนักงานขายประจำบู๊ต 19 ธันวาคม 2561
     3. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ประจำบู๊ต 19 ธันวาคม 2561
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบู๊ต 19 ธันวาคม 2561
     5. ผู้จัดการฝึกหัด 19 ธันวาคม 2561
     6. Supervisor 19 ธันวาคม 2561
     7. ผู้ช่วยฝ่าย 19 ธันวาคม 2561
     8. QA,QC 19 ธันวาคม 2561
     9. พนักงานทั่วไป 19 ธันวาคม 2561
     10. Staff training 19 ธันวาคม 2561