บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด
บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด ผู้ ผลิตงานพิมพ์ครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ จัดแบบ และพิมพ์ด้วยระบบ ออฟเซ็ท ดิจิตอลและซิลค์สกรีน รวมถึงงานหลังพิมพ์ โดยบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่น ที่จะตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับงานพิมพ์ทุกประเภท หรือ สำหรับทุกธุรกิจ โดยผู้บริหารและทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดพัฒนางานด้านสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีความรู้ประสบการณ์ ในวิชาชีพโรงพิมพ์ และมีความพร้อมที่จะให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแก่ท่านด้วยความมั่นใจ และการให้บริการที่รวดเร็ว และทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม.

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา โรงพิมพ์เราได้รับไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งในส่วนราชการมีเป้าหมายการผลิตงานพิมพ์ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เพราะ ลูกค้าทุกคน คือ คนสำคัญ ปัจจุบันเราได้พัฒนาการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของลูกค้า เราให้บริการงานพิมพ์และสิ่ง พิมพ์หลากหลายรูปแบบ ให้ท่านเลือกใช้บริการตามความต้องการและเหมาะสมกับงานของท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเสนอรูปแบบ วัสดุที่ใช้พิมพ์ รวมทั้งการออกแบบให้ตรงกับท่าน เราใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในระบบ กระบวนการผลิตงานพิมพ์ ซึ่งท่านวางใจได้

เรามุ่งเน้นพัฒนาปลูกฝัง ให้บุคลากรทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซื่อสัตย์ต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ "พัฒนา" คุณภาพของเนื้องาน เพื่อเป็นฐานความเชื่อมั่นไปสู่การพัฒนา สำหรับการบริการต่อลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเสนอรูปแบบ วัสดุที่ใช้พิมพ์ รวมทั้งการออกแบบให้ตรงกับใจท่าน โรงพิมพ์ของเราใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในระบบ กระบวนการผลิตงาน ซึ่งท่านวางใจในคุณภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของคุณ ที่มุ่งหวังให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่องค์กร และหวังอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง ไปพร้อมกับความสำเร็จของคุณ..

เรามีความยินดีนำเสนอสินค้าและบริการ งานที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และได้สร้างสรรค์งานพิมพ์ออกสู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและเราร่วมงานกับลุกค้าหลากหลายกลุ่ม เช่นบริษัทเอกชนราชการ Agency สำนักพิมพ์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และยังรวมไปถึงการให้บริการ ผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิด อาทิเช่น...

สิ่ง พิมพ์ในสำนักงาน นามบัตร กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย แฟ้ม ข้อมูลบริษัท รายงานประจำปี แบบฟอร์มเข้าเล่ม แบบฟอร์มต่อเนื่อง โบรชัวร์ ใบปลิว แคตตาล็อค โปสเตอร์ คู่มือ หนังสือ วารสาร ปฏิทิน โปสการ์ด ประกาศนียบัตร ป้ายสินค้า ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ กระดาษโน้ต สมุดฉีก
139 ซอย รามอินทรา 19 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
095-494-5929, 02-970-7878
02-970-7955
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายการตลาดออนไลน์ 17 ธันวาคม 2561
     2. ช่างพิมพ์ มือ 2 เก็บล้างเพลท 17 ธันวาคม 2561
     3. เจ้าหน้าที่พรีเพรส 17 ธันวาคม 2561
     4. พนักงานรับส่งเอกสาร / ส่งสินค้า 17 ธันวาคม 2561
     5. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย มีประสบการณ์โรงพิมพ์ 17 ธันวาคม 2561
     6. ช่างพิมพ์ เครื่อง Heidelberg SORD 2สี ตัด2 17 ธันวาคม 2561
     7. เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตงานพิมพ์ 17 ธันวาคม 2561
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน 17 ธันวาคม 2561
     9. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (HR) 17 ธันวาคม 2561
     10. เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า 17 ธันวาคม 2561
     11. เจ้าหน้าที่พรีเพลท 17 ธันวาคม 2561
     12. ผู้จัดการโรงพิมพ์(มีประสบการณ์) 17 ธันวาคม 2561
     13. ช่างพิมพ์ มือ 1 มือ 2 ด่วน ! 17 ธันวาคม 2561
     14. แม่บ้านสำนักงาน ด่วน! 17 ธันวาคม 2561
     15. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งและคลังสินค้า 17 ธันวาคม 2561
     16. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 17 ธันวาคม 2561
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วน ! 17 ธันวาคม 2561
     18. เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร 17 ธันวาคม 2561