บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน โดยเน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ จัดขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ...
เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สนใจสมัครงาน ติดต่อ คุณพงศ์ภัทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 9 ต่อ 105, หรือ 086-318-3151-52
0-2615-4479