บริษัท พรเทพธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
เร่งรัดหนี้สินรถยนต์
207 ถนน พลพิชัย(บ้านคลองหวะ) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
081-9574339 /089-5955944
074-439877