บริษัท พรเทพธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
เร่งรัดหนี้สินรถยนต์
207 ถนน พลพิชัย(บ้านคลองหวะ) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
081-9574339 /089-5955944
074-439877
ตำแหน่งงานของ บริษัท พรเทพธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำจังหวัดสงขลา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม 14 จังหวัดภาคใต้ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. supervisor เร่งรัดหนี้สิน จ.สงขลา (สนใจสมัครโทร 081-957-4339 / 089-595-5944 ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานเร่งรัดหนี้สินรถยนต์ จ.สงขลา ( สนใจสมัครโทร 081-957-4339 / 089-595-5944 ) ด่วน 24 กุมภาพันธ์ 2562