บริษัท ณ นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
เปิดดำเนินการ ด้านการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง-ไฟฟ้าคอนโทรล , ระบบสื่อสาร. โดยวิศวกรและบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน มีความสามารถและเชี่ยวชาญ งานระบบต่างๆพร้อมให้คำปรึกษาและคอยบริการแก่ลูกค้า ภายใต้นโยบายเราจะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความเป็นกันเองกับลูกค้าเป็นสำคัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ นคร เอ็นจิเนียร์ กรุ๊ป รับเหมาระบบไฟฟ้า บริการด้านงานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ทุกประเภท

19/494 หมู่ 5 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
02-7346925, 02-7346927
02-7348879
ตำแหน่งงานของ บริษัท ณ นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดซื้อ 16 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานจัดซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 16 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานขับรถส่งสินค้า 16 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานบัญชี 16 กรกฎาคม 2562
     5. แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ 16 กรกฎาคม 2562
     6. เขียนแบบคอนโทรล 16 กรกฎาคม 2562
     7. โฟร์แมนไฟฟ้า 16 กรกฎาคม 2562
     8. วิศวกรไฟฟ้า 16 กรกฎาคม 2562
     9. ช่างไฟฟ้า 16 กรกฎาคม 2562
     10. พนักงานขับรถส่งของ 16 กรกฎาคม 2562