บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า วิเคราะห์ การทดสอบสินค้าเกษตร เช่น สินค้าข้าว สินค้าแป้ง
สินค้าน้ำตาล และสินค้าเกษตรอื่นๆ
- ให้การตรวจสอบสินค้าและวิเคราะห์สินค้าอื่นๆ ด้วย เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์น้ำมัน แร่ธาตุต่างๆ

819 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-1013118
02-101-3119
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 19 ธันวาคม 2561
     2. เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร 19 ธันวาคม 2561
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 19 ธันวาคม 2561
     4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ 19 ธันวาคม 2561
     5. HR Executive 19 ธันวาคม 2561
     6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (ข้าว) 19 ธันวาคม 2561
     7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (INSPECTOR) 19 ธันวาคม 2561
     8. เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT ***ด่วนๆๆๆ*** 19 ธันวาคม 2561
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี (Accounting Administrator) *** ด่วนๆ *** 19 ธันวาคม 2561
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี (Accounting Administrator) 19 ธันวาคม 2561
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) 19 ธันวาคม 2561
     12. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 ธันวาคม 2561
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด้านสรรหาว่าจ้าง) 19 ธันวาคม 2561