บริษัท โชติซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด
-ติดตั้งพร้อมบริการตรวจเช็คระบบสัญญาณกันขโมยบ้านแบบอิเล็คทรอนิคส์
- บริการแฟนไชน์ สินค้า
- บริการงานโฆษณา สื่อทีวี

594/88 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
062-7075557
02-1364986 ต่อ 204
ตำแหน่งงานของ บริษัท โชติซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 23 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ,คลังสินค้า 23 พฤษภาคม 2562
     3. ฝ่ายขายและการตลาด (Account Executive) 23 พฤษภาคม 2562
     4. ธุรการ 23 พฤษภาคม 2562
     5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 23 พฤษภาคม 2562
     6. ฝ่าย Support ระบบ 23 พฤษภาคม 2562
     7. ประชาสัมพันธ์ 23 พฤษภาคม 2562
     8. ฝ่ายเซอร์วิส 23 พฤษภาคม 2562
     9. ฝ่ายขายและการตลาด (Account Executive) 23 พฤษภาคม 2562