Thai Cooks Net
ไทย คุ้กส์ เนท เราให้บริการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมอาหารไทย ให้บริการปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศ รวมทั้งรับปรึกษาและประสานงานตำแหน่งว่างในต่างประเทศโดยเฉพาะตำแหน่งงานในร้านอาหารไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนหางาน ,เจ้าของกิจการร้านอาหารและผู้ลงทุน
560/44 Sathupradhit Rd. ,Yannawa, Bangkok

ติดต่อฝ่ายบุคคล : 080-559-5179,081-308-7552 ติดต่อได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
080-559-5179,081-308-7552 ติดด่อวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 ยกเว้นวันอาทิตย์)
ตำแหน่งงานของ Thai Cooks Net 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. รับสมัครกุ๊กอาหารไทย(ประเทศแคนาดา)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     2. รับสมัครพ่อครัวอาหารญี่ปุ่่น(อุดมสุข 39) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     3. รับสมัครผู้จัดการร้านอาหารไทย(ประเทศญี่ปุ่น)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     4. รับสมัครผู้จัดการร้านอาหาร (ประเทศนิวซีแลนด์)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     5. รับสมัครกุ๊กชายครัวไทย (ประเทศนิวซีแลนด์) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     6. รับสมัครกุ๊กชายครัวไทย (ประเทศเยอรมัน) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     7. รับสมัครกุ๊กชายครัวไทย (ประเทศอเมริกา)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     8. รับสมัครพ่อครัว ร้านอาหารไทย ระดับ 7 ดาว (ประเทศญี่ปุ่่น)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     9. รับสมัครกุ๊กหญิงครัวไทย (ประเทศนิวซีแลนด์)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     10. รับสมัครกุ๊กชาย (ประเทศนิวซีแลนด์) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     11. รับสมัครกุ๊กชายครัวไทย (ประเทศญี่ปุ่น) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     12. รับสมัครพ่อครัวทำงานต่างประเทศ(เยอรมัน) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     13. กุ๊กอาหารไทย (ประเทศญี่ปุ่น) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     14. กุ๊กหญิงครัวไทย(ประเทศนิวซีแลนด์) ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     15. แม่บ้าน(ประเทศญี่ปุ่่น)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     16. กุ๊กชายครัวไทย (ประเทศอเมริกา)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     17. กุ๊กครัวไทย(ประเทศนิวซีแลนด์)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     18. กุ๊กชายครัวไทย(ประเทศเยอรมัน)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562
     19. กุ๊กชายครัวไทย (ประเทศญี่ปุ่น)ด่วน!!! 24 เมษายน 2562