บริษัท เจ เน็ตโฟลว์ จำกัด
เจ เน็ตโฟลว์ ก่อตั้งจากกลุ่มผู้บริหารและทีมผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการปรึกษา
พัฒนา วางแผนระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ตลอดจนระบบการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายขององค์กร ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2/191 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
662-992-8279
662-992-8297
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ เน็ตโฟลว์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายบุคคล-ธุรการ 18 มิถุนายน 2562
     2. IT SUPPORT 18 มิถุนายน 2562
     3. บัญชี 18 มิถุนายน 2562
     4. Sale & Marketing (พนักงานขายและการตลาด) 18 มิถุนายน 2562